09 augustus
20:00
logo MVV Maastricht

MVV Maastricht

VS

Maastricht Region: Maak het mee!

Maastricht Region: Maak het mee!

Donderdag 01 september 2022

“Maastricht Region” is een collectief van bedrijven dat zich duurzaam verbindt aan MVV Maastricht.
Vanuit de waarden verbinding, beleving, ontwikkeling en maatschappelijk betrokken wil “Maastricht Region” de reputatie en aantrekkelijkheid van Maastricht en haar regio versterken. Dit doen we door mensen en bedrijven aan te trekken alsook deze te behouden en zo groei te ondersteunen en de maatschappelijke impact van MVV Maastricht voor de regio te vergroten. Verder zorgt “Maastricht Region” door het aantrekken van middelen voor ontwikkeling, groei en continuïteit van MVV Maastricht als geheel. “Maastricht Region” staat dan ook op de meest prominente plek van de club: de wedstrijdshirts!

De club, Maastricht en haar regio
MVV Maastricht is een club met een rijke historie sinds 1902 en een trouwe achterban die vanuit de regio Maastricht tot over de landsgrenzen met België en Duitsland reikt en een sterk verbindend wij-gevoel uitstraalt. Mooie momenten van succes mochten worden gevierd en bij tegenslag knokte de club zich altijd terug om weer verder te kunnen groeien en ontwikkelen.
Hierin lijkt de club veel op haar stad Maastricht die ook in staat is geweest roerige tijden te doorstaan en er sterker uit te komen door met haar tijd mee te gaan. Met haar tijd meegaan wil MVV Maastricht ook door zich te positioneren als ontwikkelclub en door haar nieuwe sponsorpropositie “Maastricht Region”.

Als u aan Maastricht en haar regio denkt, dan ziet u beelden van cultuur, historie, congressen, internationale sfeer, universitaire opleidingen, hoogwaardige dienstverlening en een bourgondische leefstijl. Samenwerking in onze zeer internationale regio maakt ons sterk en krachtig en daar geloven wij in. Door onze krachten te bundelen is ‘Maastricht Region’ interessant voor vele partijen. Niet alleen voor partijen die in onze regio gevestigd zijn, maar ook voor partijen van buiten de regio en partijen die van plan zijn zich hier te gaan vestigen. Dit resulteert in een unieke manier om elkaar te willen versterken.

Wat mag u verwachten van “Maastricht Region”
Dat leggen we aan de hand van de eerder genoemde 4 waarden graag uit.

1. Verbinding
Deelnemers van “Maastricht Region” komen meerdere keren per jaar formeel en informeel samen om elkaar te versterken. MVV Maastricht met al haar faciliteiten biedt hiervoor het platform waar enerzijds kan worden genoten van aantrekkelijk voetbal en anderzijds de ruimte geboden wordt om te netwerken tijdens bijeenkomsten in en buiten stadion de Geusselt. Kennis en ervaring met elkaar delen waardoor u niet alleen uw eigen ondernemersdoelstellingen kunt uitbouwen, maar de gehele regio versterkt. “Maastricht Region” groeit daarmee uit tot een ware business katalysator. Ook zal verbinding worden gelegd met bijvoorbeeld lokale overheden als gemeente Maastricht en onderwijsinstellingen als Universiteit Maastricht en Hogeschool Zuyd. “Maastricht Region” gelooft in het creëren van waarde door samen met haar partners bij te dragen aan het oplossen van grotere vraagstukken in onze samenleving. Een gezonde leefstijl, meer bewegen en brede welvaart zijn voorbeelden hiervan.

2. Beleving
Uitgebreid dineren. Een kolkend stadion de Geusselt. De overwinning vieren met een hapje en een drankje.  Overnachten in een mooi hotel in de regio. De volgende dag genieten van een concert van Andre Rieu, de Tefaf bezoeken, borrelen op ’t Preuvenemint of lekker wandelen in het Heuvelland. Kortom genieten van al het beste dat MVV, Maastricht en haar regio te bieden heeft. Op maat gemaakte “Maastricht Region”-experiences worden voor onze partners samengesteld. Daarvan kunt u zelf genieten of samen met uw relaties. Maar u kunt deze ook inzetten als wervings- of bindmiddel voor uw personeel. In deze krappe arbeidsmarkt is het inmiddels een uitdaging geworden om medewerkers te vinden of te behouden. Daarbij is het belangrijk rekening te houden met het feit dat jongere medewerkers vaak meer experience-gedreven zijn. “Maastricht Region” biedt net dat beetje extra, waarmee u medewerkers kunt werven of behouden. De LED-boarding rond het veld kan niet alleen worden ingezet om uw naamsbekendheid te vergroten, maar ook als wervingsinstrument. Heeft u voor uw “Maastricht Region”-experience speciale verzoeken? Wij gaan dat maatwerk persoonlijk voor u verzorgen, eventueel samen met staf en spelers.

3. Ontwikkeling
De identiteit van MVV Maastricht wordt onder andere gekenmerkt door vooruitgang, groei en ontwikkeling. Deze elementen maken deel uit van ons businessmodel en investeringen daarin leiden altijd tot directe of indirecte resultaten op sportief, maatschappelijk of financieel-economisch vlak.
De MVV Academy met haar gedegen jeugdopleiding en de doorstroom naar het eerste elftal zijn hier een uitstekend voorbeeld van. Regionale talenten kunnen zich binnen de MVV Academy ontwikkelen en zorgen voor betere prestaties en resultaten en dus vollere stadions met meer bezoekers. Spelers verhogen hun marktwaarde en MVV Maastricht kan bij transfers financieel profiteren van de stappen die zij nog gaan zetten. Ook zal de verhoogde sportieve waardering in de voetbalwereld leiden tot een grotere exposure voor “Maastricht Region”. Wedstrijden van MVV Maastricht zullen immers vaker en langer in beeld worden gebracht.
De opgebouwde expertise met betrekking tot persoonlijke en professionele groei en ontwikkeling kunnen en willen we delen met partners van “Maastricht Region”. Een mooi voorbeeld van wat wij u hierbij kunnen bieden is een op maat gemaakt vitaliteitsprogramma voor uw medewerkers.

4. Maatschappelijk betrokken
MVV Maastricht, voluit geschreven Maatschappelijke Voetbal Vereniging Maastricht, is meer dan voetbal alleen. Eind 2022 heeft de club een maatschappelijke stichting, de MVV Foundation opgericht. In deze nieuwe stichting komen voetbal en maatschappij samen. Er worden bestaande initiatieven voorgezet en nieuwe ondergebracht. Er wordt binnen de overeengekomen kaders voortdurend gezocht naar nieuwe vormen van samenwerking met instanties uit Maastricht en de regio. Door middel van de MVV Foundation wil MVV uitvoering geven aan haar maatschappelijke betrokkenheid.
Via projecten van de MVV Foundation hebben deelnemers van “Maastricht Region” de mogelijkheid om invulling te geven aan hun eigen MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) beleid. Deelnemers kunnen zich direct verbinden aan een van de vele lopende projecten op de thema’s gezonde leefstijl, inclusie en talentontwikkeling. Ook bestaat de mogelijkheid om in samenwerking met de MVV Foundation geheel nieuwe projecten te ontwikkelen en vorm te geven. Zo heeft u als partner van “Maastricht Region” de mogelijkheid om iets terug te geven aan de regio waar uw bedrijf gevestigd is en waar uw medewerkers wonen, werken en recreëren.

Wat vraagt “Maastricht Region” van u
Een investering van uw tijd, financiële middelen en de intentie om uw bedrijf duurzaam aan “Maastricht Region” en haar doelstellingen te verbinden. Uw deelname aan “Maastricht Region” is veel meer dan alleen maar het sponsoren van het eerste elftal. U levert een bijdrage aan de continuïteit van de historie van MVV Maastricht, de ontwikkeling van talent, het vergroten van haar maatschappelijke betrokkenheid en de verhoging van brede welvaart in Maastricht en haar regio.
Met andere woorden: als u meedoet aan “Maastricht Region”, doet u mee in én met de regio. U maakt het mee, uw relaties en medewerkers ook. Bedrijven in de regio Maastricht bundelen hun krachten om samen een sterke regio te vormen waarin het meer dan aantrekkelijk is voor bedrijven om zich te vestigen en te groeien. Op deze manier komt uw investering via MVO-projecten van de MVV Foundation, de MVV Academy en uw “Maastricht Region”-experiences terug in de regio.
Dat is de enorme kracht van “Maastricht Region”. Wij zijn meer dan een voetbalclub alleen. Met “Maastricht Region” verbinden wij een collectief van bedrijven in de regio.

Wij begrijpen dat dit slechts een inkijk geeft van wat wij u te bieden hebben en wat wij van u vragen. Om te bekijken hoe we uw partnership met “Maastricht Region” specifiek kunnen inrichten, gaan wij graag nader met u in gesprek.

Martijn.Saat@mvv.nl

Misschien ook interessant

Strategische Business Partners