03 juli
19:00

SV Berg'28

VS
logo MVV Maastricht

MVV Maastricht

voetbal

Anti-Racisme

De UEFA zet zijn volledige steun achter een tien punten plan van actie om racisme in het voetbal te bestrijden. Het plan is oorspronkelijk samengesteld door FARE (Football Against Racism in Europe) en bevat een verscheidenheid aan maatregelen die clubs kunnen nemen tegen racisme. MVV-Maastricht sluit zich hier graag bij aan.

1. MVV-Maastricht tolereert geen kwetsende, discriminerende, of racistische spreekkoren in haar stadion.

2. Voor iedere wedstrijd wordt via de omroepinstallatie opgeroepen dat MVV-Maastricht racistische spreekkoren tijdens de wedstrijd veroordeelt.

3. Bij het sturen van de seizoenkaarten wordt verwezen naar de richtlijnen die op de website staan vermeld.

4. Verkoop van racistische literatuur in en rond het stadion is verboden. MVV-Maastricht zal, indien nodig, de verkopers aanhouden en overdragen aan de politie

5. MVV-Maastricht neemt disciplinaire maatregelen tegen spelers die zich bezighouden met racisme.

6. In het wedstrijddraaiboek wordt vermeld dat MVV-Maastricht in het eigen stadion geen racisme tolereert. Dit wordt ook aan de tegenstander kenbaar gemaakt.

7. In het wedstrijddraaiboek wordt een gemeenschappelijke strategie tussen stewards en politie voor de aanpak van racisme benoemd.

8. Racistische graffiti rondom het stadion zal zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

9. MVV-Maastricht kijkt bij het aannemen van medewerkers niet naar ras of afkomst, maar naar kwaliteit en capaciteit.

10. MVV-Maastricht werkt samen met andere groepen en instanties, zoals scholen, vrijwilligersorganisaties, jeugdclubs, lokale overheden en politie, om pro-actief programma’s te ontwikkelen en vooruitgang te boeken om het bewustzijn van de campagnes tegen discriminatie en racisme te verhogen. Voorbeelden hiervan zijn: Scoren door scholing, scoren in de wijk en het geven van rondleidingen in het eigen stadion aan regionale scholen. Bij laatst genoemde wordt samengewerkt met de politie.

Verder is er de discriminatie melder app. Downloaden via Apple-store of Google Play.

Voor het betaald voetbal is de app vooral bedoeld voor stadionbezoekers. Zij kunnen een melding maken als een incident zich in het stadion voordoet. Deze melding gaat direct naar de veiligheidscoördinator in het stadion, zodat bijvoorbeeld een steward gevraagd kan worden om poolshoogte te nemen. Voor het amateurvoetbal gaan de meldingen naar Discriminatie.nl, de KNVB ontvangt een overzicht van verenigingen waar incidenten zijn gemeld en een geanonimiseerde beschrijving van het incident. Vervolgens neemt Discriminatie.nl contact op met de melder en wordt indien de melder dit wenst, ook de KNVB betrokken. De KNVB neemt contact op met de vereniging. Daarnaast kan de zaak worden voorgelegd aan de secretaris van de speciaal aanklager discriminatie om te beoordelen of er een tuchtzaak gestart kan worden of een vooronderzoek daartoe.

Melden kan ook anoniem. Opvolging richting de melder is dan niet mogelijk, wel worden de incidenten geregistreerd. Hierdoor vormt zich een beeld van de problematiek en is helder waar en welke acties nodig zijn.