03 juli
19:00

SV Berg'28

VS
logo MVV Maastricht

MVV Maastricht

Gedragscommissie

De Commissie Stadionverboden van MVV Maastricht is per augustus 2023 vervangen door twee nieuwe commissies: de Gedragscommissie MVV en de Beroepscommissie MVV.

Wanneer een supporter volgens Veiligheid MVV over de schreef gegaan is, dan wordt dit gemeld bij de Gedragscommissie van MVV. Die bekijken de melding en nodigen betreffende supporter uit voor een zitting van de Gedragscommissie. Daar vindt hoor en wederhoor plaats over betreffend incident; de betreffende supporter kan zijn verhaal kwijt over het in de melding gemelde gedrag. Op basis van dit gesprek bepaalt de Gedragscommissie of zij voor het gemelde incident een lokaal stadionverbod voor thuis- en uitwedstrijden van MVV Maastricht oplegt. Bij de voormalige Commissie Stadionverboden van MVV was het niet mogelijk om binnen MVV beroep aan te tekenen bij een uitspraak van de Commissie Stadionverboden van MVV. Dat beroep moest toen gericht worden aan de landelijke Commissie Stadionverboden van de KNVB. Het is vanaf seizoen 2023-2024 nu ook mogelijk om binnen MVV zelf beroep aan te tekenen. Als een supporter het niet eens is met een uitspraak van de Gedragscommissie kan deze beroep aantekenen bij de Beroepscommissie van MVV.

De Gedragscommissie en Beroepscommissie hebben de bevoegdheid om lokale stadionverboden op te leggen voor thuis- en uitwedstrijden van MVV Maastricht. Zij hanteren daarbij de Richtlijn Termijn Stadionverboden van de KNVB als inspiratiebron. Zij mogen geen geldboetes opleggen.

Bij andere voetbalclubs (zonder eigen gedrags- en/of beroepscommissie) worden incidenten gemeld aan de landelijke Commissie Stadionverboden van de KNVB. Daar vindt in eerste instantie geen hoor en wederhoor plaats; de KNVB neemt de melding voor feitelijk juist aan, zonder dat de betreffende supporter zijn visie op het gemelde incident kan laten horen. Dat kan pas als de supporter in beroep gaat en er een reis naar Zeist voor over heeft (en eventueel een dure advocaat). Standaard legt de KNVB bij meerderjarigen een landelijk stadionverbod (geldend voor alle BVO’s in Nederland) en een geldboete op van rond de 500 euro. Bij de afhandeling van incidenten bij MVV wordt de supporter in ieder geval gehoord en spaart hij zich 500 euro standaard boete uit.

De bijlagen betreffen

  • De uitgangspunten van de Gedragscommissie MVV Maastricht (incl. alternatieve trajecten)
  • De interne regeling van de Gedragscommissie MVV Maastricht
  • De Richtlijn Termijn Stadionverboden van de KNVB
  • De KNVB Informatiebrochure Meldingsovereenkomst