09 augustus
20:00
logo MVV Maastricht

MVV Maastricht

VS

Vertrouwenspersoon MVV

Vertrouwenspersoon MVV

MVV wil een gezellige, sportieve en sociaal veilige vereniging zijn voor haar leden en gasten. Een veilige omgeving en sportklimaat hoort overal vanzelfsprekend te zijn, ook in de sport-, en voetbalwereld. Helaas is dit niet altijd het geval en daarom is preventie en het voeren van beleid cruciaal. Daarom is bij MVV een vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenspersoon heeft een belangrijke rol in het stimuleren van een veilige en sociale sportcultuur binnen MVV.

MVV heeft beleid opgesteld ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag waarbij wordt aangegeven welke (preventieve) maatregelen MVV neemt om ongewenste omgangsvormen op de werkvloer en trainingscomplex te voorkomen en aan te pakken. Het beleid op het gebeid van veilig sportklimaat geldt voor alle medewerkers die bij MVV werken, ongeacht de aanstellingsvorm (dus ook vrijwilligers, flexkrachten en stagiaires).

Binnen MVV is geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. Als je binnen MVV te maken krijgt met ongewenst gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, machtsmisbruik, fysiek geweld, pesten, doping, vermoedens van matchfixing, discriminatie, onacceptabele integriteit of ander ongewenst gedrag, dan is binnen MVV de vertrouwenspersoon het eerste aanspreekpunt. De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor (jeugd)spelers, ouders van jeugdspelers, vrijwilligers, personeel en directie.                                                                                   

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en is bekend met de route die de melder kan bewandelen. Indien nodig kan er ook worden doorverwezen naar Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN).

De basistaken van de vertrouwenspersoon zijn:

  • Eerste opvang: de vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt bij klachten en meldingen;
  • Doorverwijzen: de vertrouwenspersoon bespreekt de mogelijke vervolgstappen met de melder;
  • Preventie: de vertrouwenspersoon adviseert en stimuleert MVV om preventieve maatregelingen te nemen.

De vertrouwenspersoon heeft een opleiding tot gecertificeerd vertrouwenspersoon gevolgd.

De vertrouwenspersoon bij MVV is Frank Amory. Contactgegevens: vp@mvv.nl, tel: 06 40794441.