30 oktober
18:45
logo Helmond Sport

Helmond Sport

VS
logo MVV Maastricht

MVV Maastricht

Erik Noor: 'MVV, elke dag beter'

voetbal

Erik Noor: 'MVV, elke dag beter'

Woensdag 07 oktober 2020

Beste MVV’ers,

Laat ik beginnen met jullie allemaal te bedanken voor jullie enorme betrokkenheid bij onze mooie club. Want als mijn eerste vier maanden mij iets hebben geleerd, is dat MVV een grote familie is met heel veel familieleden. Zo voel ik het ook echt. Ik heb vele reacties gekregen op mijn aanstelling, vele vragen over zaken die spelen, en heel veel steun bij zaken die de club negatief hebben geraakt.

Ik ben geen man van de voorgrond, zoals jullie wellicht al hebben gemerkt. Verwacht van mij geen maandelijkse blog of bergen aan interviews en foto’s, dat zit niet in mij. Ik wil op de achtergrond mijn werk doen, laat anderen maar in de (positieve) belangstelling staan, want MVV is zoveel meer dan een algemeen directeur. Toch leek het mij goed om jullie een keer deelgenoot te maken van mijn ervaringen.  Zoals gezegd: MVV is een familieclub. Een warme club met heel veel enthousiaste mensen die deze club een stap verder willen brengen. Dat moet vooral op het veld gebeuren, uiteraard, en daarom heb ik mij samen met Ron Elsen in mijn eerste weken vooral gefocust op het eerste elftal. Belangrijkste was het aanstellen van een ervaren trainer. Dat is gelukt, daarna ging het vooral over de organisatie om het eerste elftal heen. De begeleiding, perscontacten, voeding, huisvesting, het verbeteren van het sportklimaat, dat soort zaken. Daarnaast ligt, mijn focus op onze organisatie. We hebben een heel klein team dat heel veel dingen moet doen. Te veel dingen, als je het mij vraagt. Voor een bedrijf van de grootte van MVV zijn we eigenlijk onderbezet. Mijn stijl is om mijn collega’s veel ruimte te geven en te sturen op taakvolwassenheid. Ik hoef en wil echt niet van alles op de hoogte te zijn, al houd ik natuurlijk de grote lijnen altijd  in de gaten. Dat gaat steeds beter, ik zie dat we stappen zetten. Inmiddels ligt er een nieuw organogram voor onze organisatie, waarmee ik denk dat de juiste mensen op de juiste plekken zitten, en die stappen voorwaarts dus sneller en beter zullen gaan. Voor alle collega’s zijn functieprofielen opgesteld met daarin de taken en verantwoordelijkheden vastgelegd. We willen van ‘oversturen’ naar ‘ondersturen’ gaan. Wat betreft de administratie hebben we die stappen al gezet. We zijn een samenwerking aangegaan met OFS Sport waardoor we intern meer kunnen focussen op bijvoorbeeld analyses, managementrapportages en begrotingen. Volgende stap is het automatiseren van de afdeling ticketing en het verbeteren van de bereikbaarheid via telefoon en e-mail van onze organisatie.

Voor de langere termijn werken we aan een nieuw beleidsplan waarbij bepalend is hoe we ons de komende jaren op voetbalgebied willen positioneren.

Ook het sponsordeel heeft vanzelfsprekend mijn volle aandacht. Natuurlijk had ook ik graag een nieuwe shirtsponsor gezien, maar dat is in deze tijd niet gemakkelijk. En ondanks corona, geven wij ons shirt niet voor een appel en een ei weg. Tom Daemen, Mauro Schrijen en Wouter van den Berkmortel zijn verantwoordelijk voor sponsoring en marketing, maar ook ik steek daar veel energie in. Het is immers onze financiële kurk. Gelukkig hebben veel sponsoren verlengd, en hebben we ook nieuwe partners aan ons weten te binden. Onze skyboxen zijn gewild, en nu is het zaak de businessclub te moderniseren en te verbeteren. Maar ook daarbij speelt corona een grote rol: in deze tijd moeten we nog kritischer zijn op onze uitgaven, op de invulling en de werkwijze. Maar de plannen liggen er. We gaan onze partners echt iets extra’s bieden! Een aantal partners is inmiddels betrokken om dit te gaan realiseren. De indeling is bepaald, nu wordt gewerkt aan de tekeningen van de businessclub en vervolgens gaan we in fases upgraden.

Met het upgraden van onze Rabobank Lounge zal niet enkel ons visitekaartje, beleving, sfeer en kwaliteit en gevoel verbeterd worden maar tevens een uitbreiding van onze event portefeuille.

Daarbij zijn onze verkooppresentaties duidelijk verbeterd door een samenwerking met onderzoeks- en consultancybureau Nielsen, gespecialiseerd in sportmarketing.

Met een duidelijke transparante onderbouwing presenteren wij kijkcijfers, netto exposurewaardes en vernieuwende mogelijkheden geënt op het desbetreffende bedrijf. Dit gebeurt aan de hand van maatwerk met creatieve, innovatieve ideeën. Ook kijken we naar het beter vermarkten van de naam en stad ‘Maastricht’.

Landelijke partijen benaderen die niet ofwel slecht vertegenwoordigd zijn in (Zuid)-Limburg. MVV Maastricht kan hier als bindmiddel en faciliterende partij een sleutelrol gaan vervullen.

Datamarketing heeft eveneens onze volle aandacht, wat moet gaan leiden tot het verschaffen van waardevolle informatie richting partners ten aanzien van marketing, acties, activaties en het bepalen en lokaliseren van interessante zakelijke partners.

Dan onze supporters. Wat had ik graag geproefd van de sfeer die de Geusselt zo kenmerkt. Daar kijk ik naar uit, zeker nu ik de verhalen en ook de mensen leer kennen. Maar ook hier weer speelt corona een rol. Toch denk ik dat we goede stappen zetten, met de Angel-Side, met Veer Zien MVV en met de nieuwe supportersclub 1902. Samen zetten we de club weer op de kaart, en daar ben ik blij mee. Want ondanks dat ik pas vier maanden aan de slag ben, heb ik het MVV-gevoel wel al te pakken. Ik wil deze club echt verder brengen. Daar is nog veel voor nodig, dat is niet van vandaag op morgen geregeld, maar het moet wel gebeuren. Hier is te lang bezuinigd en vooral gekeken waarom iets niet kan. Dat was logisch in de tijd die achter ons ligt, en nog altijd nemen we geen financiële risico’s. Maar ik vind wel dat we anders naar de zaken moeten gaan kijken. Wil deze club verder komen, is creativiteit, durf en lef nodig. Met een gezond stukje realisme en uiteraard zorgvuldigheid. Maar onze trotse ster moet weer gaan stralen en daar wil ik samen met iedereen een bijdrage aan leveren.

Misschien ook interessant

Strategische Business Partners