Maastricht United

Maastricht Sport, MVV en de Maastrichtse voetbalverenigingen hebben 2 discussie avonden gevoerd over de toekomst van het Maastrichtse voetbal. In september volgt de derde bijeenkomst.

Tijdens de discussies zijn belangrijke conclusies naar voren gekomen:

- Het individueel belang van het kind staat voorop
- Het verhogen van de voetbalkwaliteit is van belang.

Vooruitlopend op de afronding van de discussies in september en te ontwikkelen visie voor het Maastrichtse voetbal gaan we met een van de pijlers verder nl. talentontwikkeling.

Extra trainingen en wedstrijden

Via Maastricht United willen we de spelers uit de regio de kans geven om hun talenten  verder te ontwikkelen. Talentvolle spelers krijgen extra trainingen en wedstrijden aangeboden.

Tijdens de evaluatie is gebleken dat het niveauverschil tussen spelers  te groot is.  We willen het niveau gelijkschakelen en tevens omhoog brengen.

We starten met de voetballers die de afgelopen 2 jaar zijn opgevallen bij hun verenigingen, Maastricht United, MVV en KNVB selecties en tijdens stages bij MVV Maastricht. Dat betekent dat MU een voorselectie heeft gemaakt. Deze zal aan u toegezonden worden in de loop van september.                                                                                    

Programma

Voorlopig starten we met een 5 tal trainingen voor de leeftijden  O8-O9-O10-O11; O12-O13; O14-O15 en O16-O17. De trainingen vinden plaats op:

4/10              25/10            8/11               29/11            13/12

De trainingen worden gegeven door gekwalificeerde trainers. Voor de spelers moet het een eer en uitdaging zijn om te trainen bij Maastricht United.

MU zal de uitnodigingen aan de spelers verzenden. Uw club zal hierover tijdig geïnformeerd worden.

Toekomst

Afhankelijk van de uitkomsten van de discussie over het Maastrichtse en regionale voetbal kunnen we in overleg met de verenigingen het programma aanpassen.

Het Maastricht United team

Sjef van Vlodrop                                            

0641248088