25 september
21:00
logo MVV Maastricht

MVV Maastricht

VS
logo FC Oss

TOP Oss

Tijd voor zelfreflectie en herijking van plannen.

voetbal

Tijd voor zelfreflectie en herijking van plannen.

Woensdag 18 december 2019

Hoe moet het nu verder met MVV? Die vraag stelt iedereen zich de afgelopen tijd, en natuurlijk ook directie en bestuur binnen de club, zeker als het gaat over de prestaties van ons eerste elftal. De hoogste tijd om u op de hoogte te brengen van alles wat er speelt.

We nemen u mee naar de aanloop en start van het huidige seizoen. Eind vorig seizoen was er een hartenkreet vanuit sponsors naar het uitspreken van meer ambitie bij MVV. Bij het opstellen van de begroting en onderliggende plannen voor 2019/2020 is die ambitie op bestuurlijk niveau vertaald in de wens om te promoveren binnen 2 seizoenen. Het onderliggende plan omvatte op hoofdlijnen: verbreden van de technische staf, aansluiting jeugdopleiding verbeteren, ruimere selectie met meer contractspelers, bouwen aan strategisch partnership met een grote club, een extra financiële injectie van een groep sponsors en het investeren van een deel van het opgebouwde eigen vermogen.

Alle aspecten op technisch vlak zijn ingevuld voor de seizoenstart. En juist op sportief vlak zien we tot vandaag zeer teleurstellende resultaten.  Na de uitwedstrijd tegen Volendam staan we op een schamele 17e plaats met 16 punten uit 19 wedstrijden. Bepaald niet wat iedereen zich had voorgesteld. De technische investeringen renderen vooralsnog niet. De mindere sportieve resultaten vertalen zich meteen in financiële tegenvallers. Minder bezoekers betekent minder inkomsten. Nieuwe sponsors zijn nauwelijks over de streep te trekken. Media-inkomsten zijn lager. Een deel van de sponsors zet zijn bijdrage vooralsnog on hold. Het moge duidelijk zijn dat dit een gat slaat in het realiseren van de begroting van dit seizoen. Maatregelen zijn nodig.

De winterstop gebruiken we om met name aan de nodige zelfreflectie te doen. Dat gaat leiden tot een aantal noodzakelijke ingrepen. En die zijn in voorbereiding. De eerste is kostenbeheersing, die is het beste beïnvloedbaar. Natuurlijk kijken we dan ook naar de organisatie, inclusief de voetbaltechnische kant. Dat laatste doen we in nauw overleg met diverse lagen in en rondom de club die hun sporen in het voetbal ruimschoots verdiend hebben. Tegelijk lopen gesprekken met diverse clubs om te komen tot het partnership, niet alleen op voetbaltechnisch, maar ook op commercieel en financieel gebied.  Het moge duidelijk zijn dat dit een zorgvuldig proces is van stap voor stap vertrouwen opbouwen. Het staat echter als een paal boven water dat geheel op eigen kracht een ambitie realiseren onmogelijk is.
Uitermate belangrijk is echter dat alle supporters, sponsors en andere stakeholders achter MVV blijven staan. Initiatieven van o.a. Veer Zien MVV om ons te helpen, waar nodig en mogelijk, juichen we van harte toe.  Alle steun is nodig om financieel het hoofd boven water te houden. Aan een scenario met een investeerder die de club overneemt willen we even niet denken.

 

Maar hoe dan wel verder?

Samengevat:


- In de winterstop organisatorische en technische analyse afronden en maatregelen nemen, in overleg met deskundigen, zowel om kosten te beheersen, als om het voetbal beter te maken;
- Optimaliseren van de jeugdopleiding, zodat daar doorstroom vandaan komt;
- In gesprek blijven met de groep sponsors en hun financiële steun borgen;
- Commerciële actie op het werven van nieuwe sponsors;
- Voortzetten van besprekingen met gerenommeerde clubs voor partnership, want standalone redden we het op termijn niet;
- Verbinding met alle stakeholders verbeteren door gerichte en tijdige communicatie.

En wat dan met de geformuleerde ambitie? Die blijft als uiteindelijk doel wel staan. De horizon van 2 seizoenen is echter niet meer realistisch. Orde op zaken, beter presteren en partnership zijn de eerste prioriteiten. Zodra dat staat zetten we samen een nieuwe stip op de horizon.

Directie & bestuur MVV Maastricht

Misschien ook interessant

Sterrendragers