https://www.mvv.nl/IManager/Media/17470/1846509/NL/reg/hps-meerssenmvv070718.jpg https://www.mvv.nl/IManager/Media/17470/1581723/NL/reg/volle-petaj-grijs.png https://www.mvv.nl/IManager/Media/17470/1608442/NL/reg/sub-koencloseup.jpg

Maastrichtse clubs verenigd om amateurvoetbal uit slop te trekken

Dinsdag 03 april 2018

Negen clubs slaan de handen ineen om het niveau van het amateurvoetbal in de stad omhoog te krikken. Ze doen dit met behulp van de kennis en kunde van profclub MVV en Maastricht Sport, de uitvoeringsorganisatie sport van de gemeente, in de stuurgroep ‘Voetbal beweegt de stad’. Het initiatief komt van de verenigingen zelf, die middels de samenwerking met hun ‘concurrenten’ hopen op verschillende gebieden progressie te boeken, in een tijd waarin het verenigingsleven qua leden hard achteruit holt.

Een gebrek aan vrijwilligers, lagere elftallen die zonder reserves aan een wedstrijd beginnen of zelfs niet eens met een elftal het gras oplopen, lokale divisies die kwalitatief teruglopen en elftallen die zich door spelersgebrek terugtrekken halverwege de competitie. Het is de realiteit van vele weekenden in het amateurvoetbal. De landelijke trend waarbij veel meer mensen individuele sporten verkiezen boven het sporten in verenigingsverband, treft ook het Maastrichtse amateurvoetbal in het hart. En dan hebben we het slechts over de lagere elftallen. Tel daarbij op dat onze stad al decennia lang geen eerste elftal van een club in de top van het amateurvoetbal heeft spelen en je komt tot de conclusie dat het Maastrichtse amateurvoetbal inmiddels een zorgenkindje is. En tot dat inzicht kwamen diverse amateurclubs ook. Ze verzamelden zich in de stuurgroep ‘Voetbal beweegt de stad’, waarin ze op maandelijkse basis elkaars problemen opsommen en waar mogelijk elkaar helpen of adviseren in de hoop het niveau van het amateurvoetbal in al zijn facetten op te krikken. Jo Oosterbosch, voorzitter van RKVVL/Polaris, vertelt: “Als ik naar collega-clubs kijk, zie ik dat ze met veel van dezelfde problemen zitten als wij. Waarom zou je dan niet bij elkaar in de keuken kijken en waar mogelijk van elkaar profiteren?” De voorzitter van VV Scharn, Henny Jamin, is het roerend met hem eens en tekent de noodzakelijkheid van deze open instelling: “Samenwerken is in deze tijd de enige manier van overleven. De betrokkenheid van spelers, maar ook van ouders van jeugdspelers, was vroeger veel groter dan nu.” De voorzitter van SC Jekerdal, Emile Slijpen, heeft wel een idee qua aanpak. “Wat bij ons bijvoorbeeld werkt, is die persoon die een kritische noot heeft langs de lijn of in de kantine aan te spreken en uit te dagen het beter te doen. Als je het zo goed weet, zet je dan ervoor in. Dat werkt bij Jekerdal en levert in sommige gevallen vrijwilligers op.” Het is een voorbeeld van vele adviezen die clubs elkaar kunnen geven tijdens de stuurgroep bijeenkomsten één keer per maand. De gemeente kan vervolgens in faciliterende zin wat betekenen, zo vertelt de huidig wethouder van sport, Bert Jongen: “De clubs zelf trekken de kar. Dat is veel beter dan dat wij als gemeente of Maastricht Sport zeggen: zo moet het. Daar waar we kunnen faciliteren, werken we mee.”

Werkgroepen

In nog te vormen werkgroepen gaan afgevaardigden aan de slag om verschillende problematiek bij clubs te lijf te gaan. De werkgroepen houden zich bezig met de deskundigheidsbevordering van het technisch kader, het vrouwenvoetbal, het werven van vrijwilligers, de betrokkenheid van ouders en de promotie van het voetbal. Om een voorbeeld te noemen: in de werkgroep vrouwenvoetbal komen mensen bij elkaar die bij de diverse clubs ervaring hebben in deze tak van sport. En ook de profs van MVV hebben een rol. Want ook MVV is gebaat bij kwalitatief goed amateurvoetbal in de stad. Want hoe hoger het niveau, hoe beter de spelers die de club eventueel scout. Directeur Paul Penders van MVV: “Clubs kunnen overleven als je kwaliteit kunt leveren. Zowel op voetbalgebied, als qua staf, deskundigheid en organisatie. Vanuit MVV willen we het ook vanuit de kwaliteit benaderen en faciliteren we deze aanpak en stellen we eventueel financiële middelen beschikbaar. Want samenwerking is noodzakelijk.”

Fusies

En waar Penders het woord ‘overleven’ laat vallen, is meteen ook nog een ander mogelijk onderdeel aangehaald. Want het is niet uitgesloten dat de samenwerking op termijn tot eventuele fusies gaat leiden, zoals in voorgaande jaren diverse clubs al in mekaar op zijn gegaan, zoals Rapid en WVV het huidige Geusselt Sport vormen en Sportclub Caberg en Standaard opgingen in VV SCM. “Fusies is een vies woord, maar daarvan gaan er nog wel wat komen. Voor de Maastrichtse maat zijn er gewoon te veel clubs”, aldus de directeur van de profclub. Slijpen van Jekerdal: “Fusies spelen nu nog geen rol binnen de stuurgroep, maar zijn wel mogelijk. Maar dan ben je al wat stappen verder. Clubs worden momenteel kleiner en hebben straks geen bestaansrecht meer. Als het dan individueel niet lukt, is fuseren een optie.” Martine Saraber van Maastricht Sport haakt hierop in: “Vanuit de stuurgroep komt duidelijk naar voren dat men minder verenigingen wil. Hoe we dat willen realiseren, is nog niet genoemd. Wat we wel hopen is dat er een bepaalde vorm van herkenbaarheid ontstaat. Dat men ‘Voetbal beweegt de stad’ ziet als die groep die het amateurvoetbal op een hoger niveau wil krijgen.”

De negen amateurclubs die naast de profs van MVV participeren in ‘Voetbal beweegt de stad’ zijn RKVVL/Polaris, VV SCM, Leonidas Wolder, SC Jekerdal, RKHSV, RKSV Heer, VV Scharn, RKASV en Geusselt Sport. Vier clubs blijven aan de zijlijn en zien vooralsnog niets in de samenwerking, te weten: IBC‘03, DBSV, Willem l en VV Daalhof.