13 augustus
20:00
logo MVV Maastricht

MVV Maastricht

VS
logo De Graafschap

De Graafschap

Hoes en Verwijlen commissarissen in RVC

voetbal

Hoes en Verwijlen commissarissen in RVC

Woensdag 14 juli 2021

Met het passeren van de benodigde aktes bij de notaris heeft MVV Maastricht deze week een koerswijziging ondergaan wat het besturen van de organisatie betreft. MVV heeft nu twee commissarissen van de Raad van Commissarissen benoemd. Het gaat om Onno Hoes en Hans Verwijlen. 

Waar voorheen de Stichting MVV Maastricht 2018 alle aandelen hield van MVV Maastricht BV, en de Vereniging MVV Maastricht de kernwaarden van de club waarborgde, is nu gekozen voor een model waarin twee partijen, te weten de Stichting MVV Maastricht en de Vereniging MVV Maastricht de rol van aandeelhouder vervullen en een Raad van Commissarissen (RvC) toezicht houdt op MVV Maastricht BV, het voetbalbedrijf. De stichting blijft eigenaar van de club en bezit 100 aandelen terwijl de vereniging één prioriteitsaandeel krijgt waaraan de vetorechten op kernwaarden gekoppeld zijn. 

Twee commissarissen van de RvC zijn nu dus benoemd. Zo zal Hans Verwijlen de portefeuille financiën/bedrijfseconomisch onder zijn hoede nemen en tevens voorzitter van de RvC worden. Onno Hoes krijgt de portefeuille commercieel/maatschappelijk. Dan is er nog minimaal één vacature die open staat. Ook een eventuele toekomstige nieuwe aandeelhouder heeft de mogelijkheid een commissaris voor te dragen.

“De club heeft het afgelopen jaar zo’n flinke sprongen vooruit gemaakt”, zegt Onno Hoes die als burgemeester kennis maakte met MVV. “De club is vanaf dat moment in mijn hart gaan zitten en die liefde is gebleven. Dan is het mooi dat ik nu als toezichthouder op gepaste afstand de club kan gaan beoordelen maar ook te sparren met de directie.” Hoes en Verwijlen zijn het samen eens: “Als toezichthouders werk je op een afstandje, dan zie je sommige dingen vaak beter. Wij kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie” Ook Verwijlen is lovend over de huidige structuur: “Die is gewoon prima.”

Hoes kijkt terug op zijn tijd dat hij als burgemeester geregeld in De Geusselt was. “Ik was in die tijd bijna bij alle thuiswedstrijden aanwezig. Vaak ging ik tussen de Angel-Side staan. Het voetballen en de supporters van dichtbij meemaken. Samen met mensen met een gouden hart de clubliefde beleven. Supporters waar je op den duur van gaat houden.”

Hans Verwijlen kreeg de liefde voor MVV met de paplepel binnen. “Met mijn vader ging ik 60 jaar geleden met de trein, vanuit Heerlen naar de wedstrijden van MVV. En als je als klein jongetje eenmaal een voetbalclub in je hart sluit, gaat dat nooit meer weg.”

Hoes: “Maastricht houdt van MVV. Het is één van de pijlers van de stad. De worteling is heel sterk. We moeten zorgen dat de worteling van MVV bij het bedrijfsleven nog sterker wordt.” Verwijlen – die eveneens al druk in de weer is om zaken in kaart te brengen - vult aan: “Maastricht is altijd zo positief over MVV, het trotse clubgevoel heerst hier in de stad echt.”

De RvC gaat functioneren tussen beide aandeelhouders (Stichting en Vereniging) en de BV. De RvC heeft een toezichthoudende en adviserende rol binnen de MVV structuur. RvC-leden worden voorgedragen door de Stichting en de Vereniging

Daarmee wordt beoogd een helderder onderscheid aan te brengen tussen de rol van aandeelhouder, het houden van toezicht en het voeren van de directie over MVV Maastricht BV. Ook het toetreden van een of meer andere aandeelhouders kan in de nieuwe structuur beter worden vorm gegeven.

De Raad houdt toezicht op de financiële situatie, wordt gekeken of er niet te grote risico’s worden genomen, de belangen van stakeholders voldoende worden gewaarborgd maar ook of de toekomstvisie goed wordt uitgevoerd. De leden van Raad van Commissarissen  werken onafhankelijk en bij MVV Maastricht zijn ze onbezoldigd. Daarbij adviseert de RvC gevraagd en ongevraagd en houdt toezicht op de directie.

Verwijlen

Hans Verwijlen was ruim 26 jaar directeur bij de ABN AMRO-bank (1977-2003) in onder meer Maastricht. Een functie die hij vanaf 2006 13 jaar bij de MTB, sociaal werkbedrijf  van Maastricht-Heuvelland, eveneens bekleedde.

Oktober 2019 stapte Verwijlen over naar Vixia en werd er directeur-bestuurder. Vixia is de Sociale Werkvoorziening in de Westelijke Mijnstreek en een van de grootste werkgevers in de Westelijke Mijnstreek (ruim 900 medewerkers). Daar moest hij het sociale werkbedrijf laten opgaan in het Participatiebedrijf. Na een jaar was dit gerealiseerd en zat zijn werk er op.

Sinds 2015 is Verwijlen lid van de Raad van Commissarissen van WML. Eenzelfde functie bekleedde de 68-jarige Verwijlen van 2010 tot 2018 bij ZO Wonen. Van 2003 tot 2006 was hij directeur van Biosynt en actief in de Raad van Toezicht bij Mondriaan.

Hoes

Onno Hoes is natuurlijk het meest bekend om zijn functie als burgemeester van Maastricht. Van 2010 tot 2015 was hij eerste burger van de Limburgse hoofdstad.

Hoes is van huis uit een echte bestuurder. Desondanks begon hij zijn carrière als agent en importeur bij de textielgroothandel van zijn ouders. Van 1993 tot 1998 was hij lid van de gemeenteraad in Den Bosch. Vervolgens ging hij van 2001 tot 2010 aan de slag als gedeputeerde in Noord-Brabant. Na het burgemeesterschap  van Maastricht was hij oa van 2017 tot 2019 waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer. En onlangs was hij actief als (in)formateur voor een nieuw College van GS voor de Provincie Limburg. Sinds augustus 2019 is Hoes voorzitter van de makelaarsvereniging NVM. 

Ook maatschappelijke functies zijn Hoes niet vreemd. Zo is hij oa landelijk vice-voorzitter van de VVD, bestuurslid United World College Maastricht, bestuurslid Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Misschien ook interessant

Strategische Business Partners