https://www.mvv.nl/IManager/Media/17470/1515189/NL/reg/ps-verheydtkijkt.jpg

Maastricht United

Maastricht United (MU) heeft als doelstelling ‘samen een klasse beter’. MU is een samenwerkingsverband tussen MVV en meer dan 20 amateurverenigingen. 

Voor de meest getalenteerde spelers  willen wij naast hun reguliere trainingen bij hun eigen club een extra trainingsmoment aanbieden. In dit trainingsmoment kunnen de spelers van een gelijk niveau met elkaar trainen onder begeleiding van goed opgeleide trainers en profvoetballers. Daarnaast worden ook wedstrijden tegen aansprekende tegenstanders georganiseerd. Denk aan KNVB-selecties en wedstrijden tegen andere betaald voetbalorganisaties. 

Een belangrijke voorwaarde om talenten beter te maken is spelers te laten begeleiden door kundige en goed opgeleide trainers. Trainers die beschikken over basisvaardigheden om spelers beter te maken en over goede oefenstof. 

In het MU-programma kan een onderscheid gemaakt worden tussen sportieve onderdelen en maatschappelijke activiteiten. Waarom ook maatschappelijke activiteiten?  Het verenigingsleven is uitermate geschikt om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen: overgewicht,  verlenging van de schooldag, sport-en beweging  etc. De gemeente heeft veel belangen op dit gebied juist ook vanwege het doorschuiven van rijkstaken naar de decentrale overheden op gebied van jeugd en welzijn. 

Alle activiteiten van MU zijn het beste samen te vatten onder de noemer ‘de Maastrichtse Voetbalschool’. Een allesomvattend programma waar talentontwikkeling en talentbegeleiding centraal staat waarbij het sportieve element gecombineerd wordt met maatschappelijke aspecten. 

Ieder kind moet op zijn of haar niveau spelen en trainen. Dat vergt samenwerking tussen alle partijen. Samenwerking tussen MVV en de verenigingen maar ook tussen de verenigingen zelf.  Alleen door samenwerking kan het niveau verhoogd worden. 

MU heeft een aantal speerpunten opgenomen in haar programma:

*Talentontwikkeling;
*Opleiden van trainers;
*Maatschappelijke activiteiten (te denken valt aan themabijeenkomsten op het gebied van bijv. sport en voeding, blessurepreventie en behandeling of sportpsychologie). 

Om de facebookpagina van Maastricht United te bezoeken, klikt u hier

Om de website van Maastricht United te bezoeken, klikt u hier

MVV Ambassadeurs

            

Shermar Martina                            Alessandro Ciranni                       Gilles Deusings

            

Ertunç Yildirim                               Atilla Yildirim                                Mikolaj Smylek

            

Di Livio Jungschleger                     Florian Loshaj                             Mauritz Coenen

        

Zev van Melick                                Dogan Golpek                              Joris de Kleijn