https://www.mvv.nl/IManager/Media/17470/1515171/NL/reg/ps-ciranni-aanval.jpg

Mosa Lira

Mosa Lira

MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding

MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding is het bevoegd gezag van 18 scholen voor basisonderwijs, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en 3 voorzieningen  voor (voortgezet) speciaal onderwijs.  

Missie 

MosaLira biedt een veilige uitdagende leeromgeving waarin kinderen zich ontwikkelen tot verantwoordelijke en succesvolle medeburgers. Ouders zijn partners bij het onderwijs. Persoonlijke talenten, respect voor elkaar en een duurzame samenleving zijn voor MosaLira leidend. 

Doelstelling 

De hoofddoelstelling van MosaLira is het behalen van maximale leeropbrengst voor ieder kind, waarbij in een waarde gerichte benadering de vorming en het welbevinden van het gehele kind centraal staat. Ons onderwijs is derhalve gericht op de totale ontwikkeling van het kind. Er is in onze visie meer dan status en positie op de maatschappelijke ladder, maar iedereen binnen onze organisatie heeft wel de opdracht uit elk kind te halen wat erin zit en kinderen optimale startkansen te geven in de maatschappij van de toekomst.

website www.mosalira.nl