https://www.mvv.nl/IManager/Media/17470/1515171/NL/reg/ps-ciranni-aanval.jpg

Maastricht UMC+

azM en UM werken samen in Maastricht UMC+, ofwel Maastricht Universitair Medisch Centrum+. Met een plus-teken. Want hoewel het Maastricht UMC+ ook zonder die 'plus' een vooruitstrevende en ondernemende organisatie zou zijn, is de combinatie sterker dan de som der delen.

Integratie van onderzoek, onderwijs, public health en patiëntenzorg

Het Maastricht UMC+ heeft drie kerntaken: patiëntenzorg, onderwijs & opleiding en onderzoek. Daarnaast legt de organisatie zich uitdrukkelijk toe op gezondheidsbevordering en ziektepreventie, het vaststellen van risicofactoren en vroege diagnostiek. Vandaar de ‘+’ in de naam. Maastricht neemt daarmee een bijzondere plek in. Kenmerkend zijn ook de integratie van patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en public health.

Speerpunten

Het Maastricht UMC+ heeft vijf speerpunten benoemd. Dit zijn:

*cardiovasculaire ziekten
*chronische ziekten
*oncologie
*geestelijke gezondheidszorg & neurowetenschappen
*eerstelijnszorg.

Op deze gebieden willen we excelleren en ons (inter)nationaal onderscheiden. Het onderzoek in elk van deze sectoren is georganiseerd in een onderzoeksinstituut (ook wel School genoemd). Elke School is niet alleen verantwoordelijk voor het onderzoek, maar ook voor het opleiden van onderzoekers en het geven van masteronderwijs.

Innovatie van zorg

De onderzoeksthematiek van vier van de vijf Schools is direct gekoppeld aan de academische patiëntenzorg. Deze vier Schools werken daarbij intensief samen met de betreffende Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s) aan patiëntenzorgzijde in het ziekenhuis. De vijfde School (CAPHRI) werkt nauw samen met de RVE Transmurale Zorg. Samen vormen zij het dwarsverband en vijfde speerpunt Primary Care & Public Health, dat zich richt op de innovatie van zorg in de algehele zorgketen, van preventie tot nazorg.

website www.mumc.nl