https://www.mvv.nl/IManager/Media/17470/1929261/NL/reg/sps-kidsfruitenbidongamintribune.jpg https://www.mvv.nl/IManager/Media/17470/1929263/NL/reg/sps-kostonsippelscholentoer.jpg

Maatschappelijke activiteiten

Naast de maatschappelijke projecten die MVV Maastricht i.s.m. haar partners organiseert, steunt de club ook externe maatschappelijke activiteiten.

De maatschappelijke activiteiten die MVV Maastricht ondersteunt zijn vaak regionaal van aard. Om te kunnen beoordelen welke van de vele maatschappelijke initiatieven en activiteiten wordt ondersteund, stelt MVV Maastricht zich een aantal vragen: 

*heeft de aanvraag betrekking op: Basic United (jeugd laten sporten, basisscholen, voeding), Maastricht United (amateurclubs) of Limburg United (talenten naar topvoetbal)
*heeft de aanvraag betrekking op: scoren met jeugd, scoren in de klas, scoren met gezondheid, scoren in de wijk of scoren met kennis;
*heeft de aanvraag prioriteit ivm verzoeken om bijdragen uit de regio Maastricht vanuit het onderwijs, vanuit voetbal- en sportverenigingen, vanuit het welzijnswerk cq buurtgericht werk of vanuit gezondheidsorganisaties.
*vindt de activiteit minimaal 2 dagen voor een wedstrijd plaats?
*is de aanvraag minimaal 1 maand voor aanvang van de activiteit ingediend?
*kan MVV Maastricht zich goed voorbereiden op deelname aan activiteiten? 

Kunnen alle bovenstaande vragen positief beantwoord worden, dan bestaat de mogelijkheid dat MVV Maastricht de betreffende acticiteit of initiatief ondersteunt.

Bij het ondersteunen van maatschappelijke activteiten of initiatieven kunt u denken aan:
*het faciliteren van een wedstrijdbezoek i.v.m. een maatschappelijk arrangement;
*het faciliteren van een collecte rondom een thuiswedstrijd;
*beschikbaar stellen van een prijs voor een tombola of loterij;
*inzetten van spelers of staf voor een clinic o.i.d.;
*publiciteit via PR-kanalen van MVV Maastricht.
 

Noot: Verzoeken omtrent een maatschappelijke aangelegenheid kunnen enkel worden ingediend bij MVV Maastricht via het aanvraagformulier. Verzoeken dienen minimaal één maand voor aanvang van het project/evenement of de activiteit ingediend te worden. Voor de maatschappelijke inzet van een MVV professional is een bedrag van € 75 per uur gemoeid, MVV Maastricht neemt hiervan een maatschappelijke bijdrage van € 30 voor haar rekening. Verder geldt een minimum van € 75 voor non profit instellingen/verenigingen en € 250 voor commerciële instellingen. Verzoeken van maatschappelijke partners krijgen hierbij voorrang. MVV Maastricht beoordeelt deze verzoeken individueel. De beschikbaarheid van spelers is afhankelijk van het  trainings- en wedstrijdschema, studie activiteiten of baan naast voetbal. MVV zal zoveel mogelijk met bovenstaande wensen rekening proberen te houden. Het is echter niet vanzelfsprekend dat wij hieraan altijd kunnen voldoen. Inzet van spelers op donderdag/vrijdag/zaterdagmorgen/zondag is in beginsel niet mogelijk ivm wedstrijdverplichtingen. 

Aanvraagformulier maatschappelijke activiteit of spelers/stafinzet MVVWat wordt van MVV verlangd/verwacht m.b.t. de activiteit*


Overzicht programma maatschappelijke activiteit met concrete verwachtingen voor inzet spelers/staf. Geef duidelijk aan:
- Hoe groot moet de MVV-afvaardiging zijn (geef concreet aan hoeveel spelers u wenst te ontvangen tijdens de activiteit);
- Wat wordt er van de MVV-afvaardiging verwacht;
- In welke kleding verwacht u dat de MVV-delegatie verschijnt (vrijetijdskleding, MVV-tenue, MVV-trainingspak of MVV-maatpak);
- Hoe laat moet de MVV-afvaardiging zich melden;
- Op welke plaats (adresgegevens invullen en evt. specificaties) moet de MVV-afvaardiging zich melden;
- Van hoelaat tot hoelaat wordt de afvaardiging ingezet;
- Wie is de contactpersoon tijdens de activiteit;
- Wat zijn de contactgegevens van de contactpersoon (06-nummer en e-mailadres vermelden);
- Wat is precies het programma van de dag (activiteiten waar de inzet van spelers/staf voor wordt verwacht). Geef duidelijk het programma aan met bijbehorende tijdstippen.