Missie en Visie

MVV Maastricht is een volksclub met een voetbalhistorie van 115 jaar in de hoogste divisies. MVV Maastricht is onlosmakelijk verbonden aan de stad Maastricht en haar regio. MVV Maastricht is van iedereen. MVV Maastricht heeft de vertrouwde uitstraling van een familiebedrijf en speelt minimaal in de top 5 Jupiler League.

MVV jeugd

Missie

De MVV-jeugdopleiding biedt talentvolle en gemotiveerde jeugdspelers de kans zich voetbaltechnisch, fysiek en mentaal te ontwikkelen tot een goede voetballer. Voor iedere voetballer geldt dat hij zijn eigen plafond nastreeft. Het opleidingstraject volgt een oplopende lijn:

 • de lokale amateurvereniging
 • Talentenplan
 • de MVV jeugdopleiding tot 19 jaar

Na O19 kunnen talentvolle spelers doorstromen naar Jong MVV. Deze spelers trainen mee met MVV1 en spelen in Jong MVV.

Naast voetbaltechnische zaken hecht MVV-jeugdopleiding belang aan onderwerpen zoals discipline, doorzettingsvermogen, structuur, gemeenschapszin en studie.

Jonge sporters moeten intrinsiek gemotiveerd zijn. Hierbij hoort een levensstijl die past bij een sporter: gezond eten en drinken én bewegen.

Visie

De MVV-jeugdopleiding werkt in het belang van de talentontwikkeling nauw samen met de amateurverenigingen in de regio, andere (betaald) voetbalorganisaties in de Euregio en KNVB.

Naast voetbal moet er aandacht zijn voor zaken die bijdragen tot ontwikkeling van de speler én mens. Inzet, (groeps)discipline, omgaan met tegenslagen, maatschappelijke verbondenheid en betrokkenheid. MVV werkt hiervoor samen met maatschappelijke stichtingen zoals Trajekt (Playing for Succes), regionaal onderwijs (Lerend scoren) en Stichting Maatschappelijke Projecten Maastricht.

Opleiding

 • Spelers bepalen voor een groot deel hun eigen voetbaltoekomst;
 • Binnen MVV krijgen de spelers een voetbalopleiding waarbij voetbalcapaciteiten, fysieke én mentale aanleg verbeterd worden;
 • Binnen MVV worden jeugdspelers opgeleid door goede trainers. Bij voorkeur in de combinatie van (oud)prof en goede jeugdtrainer;
 • De persoonlijke ontwikkeling van het talent gaat boven het teambelang;
 • De toptalenten krijgen na de MVV-jeugdopleiding een vervolg aangeboden bij de selectie va MVV 1;
 • Elk jaar stromen een aantal jeugdspelers van door naar de selectie van MVV 1;
 • Naast voetbal leren spelers dat discipline, doorzettingsvermogen en omgaan met tegenslagen behoren tot het pakket van een voetballer;
 • Spelers leren dat gezond eten en drinken én bewegen, behoren tot het pakket van een voetballer;
 • In de combinatie voetbal en studie prevaleert studie.

Samenwerking

MVV werkt samen met regionale amateurverenigingen. Zoveel mogelijk talenten moeten de mogelijkheid krijgen om hun talenten te ontpooien. Velen zullen uiteindelijk hun weg vinden in het regionale amateurvoetbal. Enkelen zullen de stap maken naar het betaald voetbal.

Schematisch verloopt dat via het volgend overzicht:

 • Jeugdspelers krijgen op verschillende niveaus een opleiding aangeboden die strookt met hun talent: vereniging – Maastricht United – MVV jeugdopleiding –  MVV1 of terugstroom naar topamateurvoetbal;
 • Jeugdspelers van lokale amateurverenigingen krijgen meer en betere trainingsfaciliteiten. Hun kansen op door te stromen naar MVV worden hierdoor vergroot;
 • Talenten uit de regio en talenten uit de KNVB-opleiding kunnen via Maastricht United doorstromen naar MVV-jeugdopleiding

Samenwerking met de clubs krijgt ook gestalte doordat MVV – gemeente Maastricht (Maastricht Sport) én verenigingen samenwerken op gebied van sportklimaat in de stad.