Visie

Samen een klasse beter!

Maastricht United (MU) heeft als doelstelling ‘samen een klasse beter’. MU is een samenwerkingsverband tussen MVV en 20 amateurverenigingen.

Voor de meest getalenteerde spelers willen wij naast hun reguliere trainingen bij hun eigen club een extra trainingsmoment aanbieden. In dit trainingsmoment kunnen de spelers van een gelijk niveau met elkaar trainen en voetballen onder begeleiding van goed opgeleide trainers en profvoetballers. Een belangrijke voorwaarde om talenten beter te maken is spelers te laten begeleiden door kundige en goed opgeleide trainers. Trainers die beschikken over basisvaardigheden om spelers beter te maken en over goede oefenstof.

Alle activiteiten van MU zijn het beste samen te vatten onder de noemer ‘de Maastrichtse Voetbalschool’. Een allesomvattend programma waar talentontwikkeling en talentbegeleiding centraal staat waarbij het sportieve element gecombineerd wordt met maatschappelijke aspecten.

Om ieder kind moet op zijn of haar niveau spelen en trainen. Dat vergt samenwerking tussen alle partijen. Alleen door samenwerking kan het niveau verhoogd worden. Dat is Maastricht United.