http://www.mvv.nl/IManager/Media/17470/802539/NL/reg/slider-jeugdtribune.jpg

Feestdagen

Woensdag 20 december 2017

Beste MVV aanhangers, 

Het jaar zit er bijna op. Het was voor onze jeugdopleiding een jaar waarin we weer stappen hebben gemaakt. Sportief spelen onze teams goed mee in de competitie.  Op organisatorisch gebied willen steeds meer mensen ons helpen. In ons geweldige stadion vinden steeds meer activiteiten plaats. Ook dat is een positieve ontwikkeling.  Ik wil ook de spelers en ouders apart bedanken voor hun inzet gedurende het hele jaar.  Ze zijn vaak uren onderweg voor ons clubje. Tevens wil ik namens MVV iedereen bedanken die binnen onze jeugdopleiding geweldig werk hebben verricht .Zonder deze mensen  hadden we deze  positieve stappen niet kunnen verwezenlijken. 

Mag ik dan ook iedereen een gezond en gelukkig 2018 toewensen.  Hopelijk kunnen we de opgaande lijn van afgelopen jaar  voortzetten Geniet volop van de komende feestdagen. We zien jullie graag terug op een van.de leuke zaterdagen in onze kolkende Geusselt. 

Met sportieve groeten, 

Patrick Duyzings, Jeugdcoordinator MVV